Tak daleko stąd, tak blisko

W dniu 11 czerwca 2018 roku, o godz. 12.00 po raz kolejny studenci specjalności Zarządzanie Firmą uczestniczyli w wykładzie, dotyczącym doświadczeń firmy Comarch we współpracy międzynarodowej. Tym razem wykład zatytułowany: „Tak daleko stąd, tak blisko” został przeprowadzony przez przedstawiciela kadry menedżerskiej w siedzibie firmy Comarch. W pierwszej części tego wykładu podkreślono obecny, globalny charakter działalności firmy, funkcjonującej na rynku od 25 lat. W kolejnej części skoncentrowano uwagę na zróżnicowaniu kultur organizacyjnych kooperantów Comarch. Dalsza część wykładu dotyczyła kultur społeczeństw, których reprezentanci współpracują z Comarch. Wraz z podkreśleniem nastawienia pracowników Comarch do działalności własnej firmy oraz do kooperacji przedstawiono wypracowane i rozwijane w firmie podejście do nawiązywania i prowadzenia współpracy z reprezentantami innych kultur. W podsumowaniu zostały zaakcentowane główne zasady sformułowane w ramach tego podejścia. Przeprowadzony wykład jest jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach dotychczasowej, wieloletniej współpracy Comarch z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Wykład o współpracy międzynarodowej w projektach

W dniu 5 czerwca 2017 r., w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie został przeprowadzony kolejny wykład, dotyczący doświadczeń firmy Comarch z zakresu uwarunkowań współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw. Wykład przeprowadził menedżer projektów w firmie Comarch, pan Przemysław Adamowicz. Prezentacja stanowiła podsumowanie problematyki podejmowanej podczas zajęć z przedmiotu Zarządzanie Firmą na Rynku Międzynarodowym. Podczas wykładu zaprezentowano doświadczenia Comarch z zakresu współpracy z partnerami w Europie Zachodniej. W celu przybliżenia słuchaczom warunków tej współpracy wyeksponowano kwestię zasadniczych różnic w podejściu do planowania i przeprowadzania wspólnych przedsięwzięć pomiędzy pracownikami Comarch, zatrudnionymi w siedzibie firmy w Polsce, a reprezentantami kooperantów z kilku krajów Europy Zachodniej. W drugiej części wykładu przedstawione zostały wyniki badań ankietowych, odzwierciedlające nastawienie zagranicznych kooperantów do pracowników Comarch w Polsce. Wyniki te, zaktualizowane w porównaniu z prezentowanymi na wykładzie w roku poprzednim wskazują na niezmienną, wysoką ocenę kompetencji, kreatywności i zaangażowania współpracowników w Polsce.

Wykład został zrealizowany w ramach współpracy pomiędzy Comarch i UEK, której głównym przedsięwzięciem jest Akademia Comarch, mająca na celu angażowanie studentów i absolwentów UEK w działalności biznesowej.

Studenci Zarządzania firmą w MAN

W dniu 24 kwietnia 2017 r. grupa studentów specjalności Zarządzanie Firmą odwiedziła zakład produkcyjny MAN w Niepołomicach. Wizyta rozpoczęła się od wykładu Menedżera ds. personalnych Bogdana Lisa, który zapoznał studentów z profilem działalności firmy MAN, a następnie zainicjował dyskusję o problemach dotyczących organizacji działalności oraz kształtowania strategii rozwoju. W dalszej części spotkania studenci zapoznali się z procesem produkcji samochodów ciężarowych, w tym zwłaszcza z metodami wykorzystywanymi w zarządzaniu taką produkcją. Spotkanie, mające charakter edukacyjny stanowi uzupełnienie wiedzy z zakresu Zarządzania Firmą, pozyskanej przez studentów podczas dotychczasowych studiów.

Strony