Specjalność - studia licencjackie

Specjalność Zarządzanie firmą na studiach licencjackich na kierunku Zarządzanie trwa przez 3 ostatnie semestry studiów. Całe studia trwają 6 semestrów. Studenci wybierają specjalność na trzecim semestrze poprzez system USOS.

W trakcie studiów studenci nie tylko uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach, ale mają także możliwość odwiedzania przedsiębiorstw, poznawania z bliska jak są one zarządzane i jak funkcjonują. Organizujemy także wykłady praktyków, którzy mówią o swoich doświadczeniach.

Informacje szczegółowe

Masz pytania? Napisz do nas!