Perspektywy zawodowe

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci specjalności posiadają wiedzę menedżerską i organizatorską niezbędną do zarządzania nowoczesnymi organizacjami. Posiadają także specjalistyczne przygotowanie w zakresie doskonalenia organizacji procesów pracy produkcyjnej i administracyjnej, projektowania systemów zarządzania i doradztwa organizacyjnego.

Perspektywy zawodowe

 

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, instytucjach administracji publicznej państwowej i samorządowej oraz organizacjach nienastawionych na zysk, na stanowiskach funkcjonalnych: analityków i planistów, specjalistów-organizatorów, projektantów systemów zarządzania, doradców personalnych, organizatorów i kierowników przedsięwzięć. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia mogą zajmować stanowiska menedżerów w różnych pionach funkcjonalnych. Kwalifikacje zawodowe absolwentów pozwalają również na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz wykonywanie wolnego zawodu doradcy organizacyjnego w krajowych oraz zagranicznych firmach konsultingowych.