Studia licencjackie - plan studiów

W ramach specjalności Zarządzanie firmą realizowane są poniżej wymienione przedmioty. Oprócz tych przedmiotów, w programie studiów znajdują się także przedmioty podstawowe (wspólne dla wszystkich studentów UEK) oraz kierunkowe (wspólne dla studentów kierunku Zarządzanie).

Wybrane przedmioty podstawowe i kierunkowe:

 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Podstawy prawa
 • Rachunkowość
 • Marketing
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie wiedzą
 • Indywidualne planowanie kariery
 • Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Te przedmioty przygotowują studentów do pełnego skorzystania z oferty specjalności Zarządzanie firmą. Przedmioty realizowane w ramach specjalności to:

1. Negocjacje

Zakres przedmiotu: Negocjacje są codziennością każdego menedżera. Negocjuje z pracownikami, przełożonymi, klientami, partnerami biznesowymi. To absolutnie podstawowa umiejętność menedżera. Przedmiot jest prowadzony przez świetnych specjalistów z zakresu negocjacji posiadających rozległe doświadczenie praktyczne.

Semestr: VI

Wymiar godzin:

 • studia stacjonarne: 30h
 • studia niestacjonarne: 18h

Forma zaliczenia: zaliczenie na prawach egzaminu

2. Gospodarowanie zasobami niematerialnymi

Zakres przedmiotu: Firma to nie tylko maszyny i budynki. To także ludzie, ich wiedza, umiejętności i pomysły, czyli zasoby niematerialne. Dziś rozwój każdej firmy zależy właśnie od tych zasobów. W ramach tego przedmiotu nauczysz się jak skłonić pracowników do dzielenia się wiedzą, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i samokształcenia.

Semestr: VI

Wymiar godzin:

 • studia stacjonarne: 30h
 • studia niestacjonarne: 18h

Forma zaliczenia: zaliczenie na prawach egzaminu

3. Inwentyka

Zakres przedmiotu: Czy aby być innowacyjnym trzeba nazywać się Steve Jobs? Nie! Trzeba poznać metody wspomagające innowacyjność. Każdy może być innowacyjny, jeśli opanuje metody inwentyczne (inaczej: wynalazcze). To zestaw prostych i nieco bardziej złożonych technik, które rozszerzą Twoją innowacyjność.

Semestr: 5

Wymiar godzin:

 • studia stacjonarne: 30h
 • studia niestacjonarne: 18h

Forma zaliczenia: zaliczenie na prawach egzaminu

4. Analiza efektywności zarządzania

Zakres przedmiotu: Menedżer nie tylko zarządza ludźmi. Musi także umieć liczyć. Czy opłaca się wprowadzić nowy produkt? Czy opłaca się kupić nową maszynę? Czy firma może działać lepiej? Poznaj metody badania efektywności firmy. Nie daj się nabrać, że każda nowa metoda i nowa maszyna rozwiążą problemy Twojej firmy.

Semestr: VI

Wymiar godzin:

 • studia stacjonarne: 30h
 • studia niestacjonarne: 18h

Forma zaliczenia: egzamin

5. Planowanie i kontrola w zarządzaniu operacyjnym

Zakres przedmiotu: Zarządzanie operacyjne to bieżąca praca menedżera. Planowanie zadań, organizacja pracy pracowników, motywowanie, koordynowanie, kontrola. To zestaw podstawowych umiejętności menedżerskich, które są potrzebne na każdym szczeblu zarządzania.

Semestr: V

Wymiar godzin:

 • studia stacjonarne: 45h
 • studia niestacjonarne: 30h

Forma zaliczenia: egzamin

6. Diagnostyka układów ergonomicznych

Zakres przedmiotu: Stanowiska, na których pracują Twoi pracownicy, mają wpływ na jakość ich pracy. Jeśli praca odbywa się w niewygodnej pozycji ciała, spodziewaj się większej liczby błędów, częstszych zwolnień lekarskich. Natomiast, gdy pracownik musi często przechodzić do innych pomieszczeń marnuje mnóstwo czasu. Takimi zagadnieniami zajmuje się ergonomia. Na tym przedmiocie nabędziesz umiejętności organizacji stanowisk pracy w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać potencjał pracowników, ale nie kosztem ich zdrowia.

Semestr: V

Wymiar godzin:

 • studia stacjonarne: 30h
 • studia niestacjonarne: 18h

Forma zaliczenia: egzamin

7. Zarządzanie firmą na rynku międzynarodowym

Zakres przedmiotu: Ważnym problemem polskich przedsiębiorstw jest bardzo mały udział w rynkach międzynarodowych. Firmy sprzedają swoje produkty lokalnie, a przez to tracą potencjalne przychody. Nie potrafią pokonać barier związanych z eksportem i wchodzeniem na rynki zagraniczne. Ten przedmiot ma dostarczyć Ci wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności międzynarodowej.

Semestr: VI

Wymiar godzin:

 • studia stacjonarne: 15h
 • studia niestacjonarne: 9h

Forma zaliczenia: zaliczenie na prawach egzaminu

8. Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych

Zakres przedmiotu: Jak w 3 minuty sprzedać swój produkt? W jaki sposób przygotować prezentację dla inwestora? Jak prowadzić rozmowy kredytowe z bankiem? W jaki sposób rozmawiać z pracownikami? Jak ubrać się i jak się zachowywać, aby zwiększyć skuteczność komunikacji? Na tym przedmiocie poznasz różne techniki wspomagające Twoje umiejętności komunikacyjne. Wykorzystując je znacznie zwiększysz swoją skuteczność. Również na rozmowie kwalifikacyjnej.

Semestr: VI

Wymiar godzin:

 • studia stacjonarne: 30h
 • studia niestacjonarne: 18h

Forma zaliczenia: egzamin