Dlaczego zarządzanie firmą?

Dlaczego zarządzanie firmą?

W Polsce istnieje prawie 1,8 miliona przedsiębiorstw. Większość z nich to firmy małe (1,75 mln). Firm średnich i dużych jest ok. 20 tysięcy. Oprócz tego istnieją tysiące urzędów, fundacji, stowarzyszeń. Każda z tych organizacji potrzebuje kadry menedżerskiej: prezesów, dyrektorów, kierowników średniego i niższego szczebla. Zarządzanie ludźmi nie wymaga szczególnych talentów. Niemal każdy może być dobrym kierownikiem. Potrzebuje jedynie wiedzy i umiejętności, które może nabyć w ramach specjalności Zarządzanie firmą.

Po ukończeniu tej specjalności możesz także założyć własną firmę. Będziesz mieć niezbędną wiedzę z zakresu prawa, księgowości, sprzedaży, marketingu, organizacji i zarządzania. Dostarczamy studentom komplet wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej lub przejęcia rodzinnego biznesu.

Wielu naszych absolwentów wybiera karierę konsultantów z zakresu zarządzania. Nie skupiają się na pracy w jednym przedsiębiorstwie, lecz doradzają wielu firmom jak lepiej zarządzać. Prowadzą szkolenia, treningi, wdrażają nowoczesne metody zarządzania. W trakcie studiów nabywają umiejętności niezbędnych konsultantom.

Prezes? Kierownik? Konsultant? Sam wybierz kim chcesz być!