Specjalność Zarządzanie firmą

Dlaczego zarządzanie firmą?

W Polsce istnieje prawie 1,8 miliona przedsiębiorstw. Większość z nich to firmy małe (1,75 mln). Firm średnich i dużych jest ok. 20 tysięcy. Oprócz tego istnieją tysiące urzędów, fundacji, stowarzyszeń. Każda z tych organizacji potrzebuje kadry menedżerskiej: prezesów, dyrektorów, kierowników średniego i niższego szczebla. Zarządzanie ludźmi nie wymaga szczególnych talentów. Niemal każdy może być dobrym kierownikiem. Potrzebuje jedynie wiedzy i umiejętności, które może nabyć w ramach specjalności Zarządzanie firmą.

Po ukończeniu tej specjalności możesz także założyć własną firmę. Będziesz mieć niezbędną wiedzę z zakresu prawa, księgowości, sprzedaży, marketingu, organizacji i zarządzania. Dostarczamy studentom komplet wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej lub przejęcia rodzinnego biznesu.

Wielu naszych absolwentów wybiera karierę konsultantów z zakresu zarządzania. Nie skupiają się na pracy w jednym przedsiębiorstwie, lecz doradzają wielu firmom jak lepiej zarządzać. Prowadzą szkolenia, treningi, wdrażają nowoczesne metody zarządzania. W trakcie studiów nabywają umiejętności niezbędnych konsultantom.

Prezes? Kierownik? Konsultant? Sam wybierz kim chcesz być!

Program specjalności

Celem specjalności jest kształcenie w zakresie wiedzy menedżerskiej i organizatorskiej. Specjalność ta przygotowuje kadry kierownicze oraz specjalistów służb funkcjonalnych dla różnych organizacji gospodarczych i instytucji administracyjnych, a także firm konsultingowych. Blok przedmiotów kierunkowych obejmuje takie przedmioty, jak: metody organizacji i zarządzania, proces zarządzania, zarządzanie strategiczne, ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem, badania operacyjne oraz zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. W bloku specjalizacyjnym przewidziana została następująca problematyka: doradztwo organizacyjne, inwentyka, nowoczesne metody organizacji i zarządzania, zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie, podstawy ergonomii, humanizacja pracy, zasady negocjacji, analiza sytuacji firmy, doskonalenie systemów zarządzania firmą, analiza efektywności zarządzania, zarządzanie operacyjne, przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, restrukturyzacja funkcjonalna firmy oraz zastosowanie informatyki w zarządzaniu. Istotnym elementem kształcenia są także zagadnienia dotyczące finansów, marketingu, rachunkowości zarządczej, informatyki oraz prawa gospodarczego.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci specjalności posiadają wiedzę menedżerską i organizatorską niezbędną do zarządzania nowoczesnymi organizacjami. Posiadają także specjalistyczne przygotowanie w zakresie doskonalenia organizacji procesów pracy produkcyjnej i administracyjnej, projektowania systemów zarządzania i doradztwa organizacyjnego.

Perspektywy zawodowe

 

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, instytucjach administracji publicznej państwowej i samorządowej oraz organizacjach nienastawionych na zysk, na stanowiskach funkcjonalnych: analityków i planistów, specjalistów-organizatorów, projektantów systemów zarządzania, doradców personalnych, organizatorów i kierowników przedsięwzięć. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia mogą zajmować stanowiska menedżerów w różnych pionach funkcjonalnych. Kwalifikacje zawodowe absolwentów pozwalają również na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz wykonywanie wolnego zawodu doradcy organizacyjnego w krajowych oraz zagranicznych firmach konsultingowych.