Jak dostać się na specjalność?

Kandydaci, którzy chcieliby studiować Zarządzanie firmą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie powinni zapoznać się z informacjami dostępnymi na portalu rekrutacyjnym Uczelni. Specjalność jest realizowana na I stopniu studiów (studia licencjackie). Programy studiów na obu stopniach różnią się - żaden przedmiot się nie powtarza. W pierwszej kolejności kandydaci wybierają kierunek studiów. Należy wybrać kierunek Zarządzanie na Wydziale Zarządzania. Tylko na tym kierunku specjalność jest dostepna.

Studia trwają 6 semestrów (2 lata). Studenci wybierają specjalność w trakcie drugiego roku studiów. Wszystkie przedmioty specjalnościowe są realizowane w drugiej połowie studiów (od 4 semestru). Opis przedmiotów specjalnościowych dostępny jest na naszym portalu. Wszystkie przedmioty na kierunku Zarządzanie, a także opis innych specjalności można znaleźć tutaj.

Informacje o opłatach i zasadach rekrutacji są dostępne dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.

W przypadku pytań o specjalność Zarządzanie projektami, prosimy o kontakt na adres e-mail: studenci@kpz.uek.krakow.pl. Polecamy także nasz profil na Facebooku.