Studenci Zarządzania firmą w MAN

W dniu 24 kwietnia 2017 r. grupa studentów specjalności Zarządzanie Firmą odwiedziła zakład produkcyjny MAN w Niepołomicach. Wizyta rozpoczęła się od wykładu Menedżera ds. personalnych Bogdana Lisa, który zapoznał studentów z profilem działalności firmy MAN, a następnie zainicjował dyskusję o problemach dotyczących organizacji działalności oraz kształtowania strategii rozwoju. W dalszej części spotkania studenci zapoznali się z procesem produkcji samochodów ciężarowych, w tym zwłaszcza z metodami wykorzystywanymi w zarządzaniu taką produkcją. Spotkanie, mające charakter edukacyjny stanowi uzupełnienie wiedzy z zakresu Zarządzania Firmą, pozyskanej przez studentów podczas dotychczasowych studiów.