Tak daleko stąd, tak blisko

W dniu 11 czerwca 2018 roku, o godz. 12.00 po raz kolejny studenci specjalności Zarządzanie Firmą uczestniczyli w wykładzie, dotyczącym doświadczeń firmy Comarch we współpracy międzynarodowej. Tym razem wykład zatytułowany: „Tak daleko stąd, tak blisko” został przeprowadzony przez przedstawiciela kadry menedżerskiej w siedzibie firmy Comarch. W pierwszej części tego wykładu podkreślono obecny, globalny charakter działalności firmy, funkcjonującej na rynku od 25 lat. W kolejnej części skoncentrowano uwagę na zróżnicowaniu kultur organizacyjnych kooperantów Comarch. Dalsza część wykładu dotyczyła kultur społeczeństw, których reprezentanci współpracują z Comarch. Wraz z podkreśleniem nastawienia pracowników Comarch do działalności własnej firmy oraz do kooperacji przedstawiono wypracowane i rozwijane w firmie podejście do nawiązywania i prowadzenia współpracy z reprezentantami innych kultur. W podsumowaniu zostały zaakcentowane główne zasady sformułowane w ramach tego podejścia. Przeprowadzony wykład jest jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach dotychczasowej, wieloletniej współpracy Comarch z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.