Wyjaśnienie w sprawie specjalności

W związku z licznymi pytaniami kandydatów na studia wyjaśniamy, że specjalność Zarządzanie firmą jest prowadzona przez wykładowców będących pracownikami Wydziału Zarządzania. Są do doświadczeni nauczyciele, a także praktycy, konsultanci i trenerzy.

Natomiast kierunki Inżynieria organizacji i zarządzania oraz Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskieprowadzone przez pracowników Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.