Wykład gościnny na UEK

W dniu 14 czerwca, w Uniwersytecie Ekonomicznym, p. Przemysław Adamowicz, doświadczony menedżer projektów, przedstawiciel firmy Comarch, przeprowadził wykład dla studentów trzeciego roku specjalności Zarządzanie Firmą. Wykłąd kończyl zajęcia z przedmiotu Zarządzanie Firmą na Rynku Międzynarodowym, a jednocześnie był jednym z ostatnich wykładów w czasie całych studiów licencjackich.

Problematyka wykładu obejmowała prezentację doświadczeń we współpracy z partnerami w Europie, w ramach nearshoringu. Główny wątek dotyczył zasadniczych różnic w podejściach do realizacji wspólnych przedsięwzięć, pomiędzy przedsiębiorstwami w Polsce, a ich współpracownikami w Europie Zachodniej (zwłaszcza w Austrii, Holandii, Niemczech i Szwajcarii). W drugiej części wykładu zostały przedstawione wyniki badań ankietowych, odzwierciedlające nastawienie pracowników wspomnianych firm zagranicznych do kooperacji z partnerami w Polsce. W wynikach tych podkreślona została wysoka ocena kompetencji, kreatywności i zaangażowania współpracowników w Polsce.

Był to już kolejny wykład prowadzony przez przedstawicieli Comarchu dla studentów UEK. Poprzedni został przeprowadzony w siedzibie Comarch dla studentów specjalności Zarządzanie projektami. Comarch wspólnie z UEK organizuje Akademię Comarchu, której celem jest rozwinięcie współpracy między biznesem, uczelnią i studentami.