Wykład o współpracy międzynarodowej w projektach

W dniu 5 czerwca 2017 r., w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie został przeprowadzony kolejny wykład, dotyczący doświadczeń firmy Comarch z zakresu uwarunkowań współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw. Wykład przeprowadził menedżer projektów w firmie Comarch, pan Przemysław Adamowicz. Prezentacja stanowiła podsumowanie problematyki podejmowanej podczas zajęć z przedmiotu Zarządzanie Firmą na Rynku Międzynarodowym. Podczas wykładu zaprezentowano doświadczenia Comarch z zakresu współpracy z partnerami w Europie Zachodniej. W celu przybliżenia słuchaczom warunków tej współpracy wyeksponowano kwestię zasadniczych różnic w podejściu do planowania i przeprowadzania wspólnych przedsięwzięć pomiędzy pracownikami Comarch, zatrudnionymi w siedzibie firmy w Polsce, a reprezentantami kooperantów z kilku krajów Europy Zachodniej. W drugiej części wykładu przedstawione zostały wyniki badań ankietowych, odzwierciedlające nastawienie zagranicznych kooperantów do pracowników Comarch w Polsce. Wyniki te, zaktualizowane w porównaniu z prezentowanymi na wykładzie w roku poprzednim wskazują na niezmienną, wysoką ocenę kompetencji, kreatywności i zaangażowania współpracowników w Polsce.

Wykład został zrealizowany w ramach współpracy pomiędzy Comarch i UEK, której głównym przedsięwzięciem jest Akademia Comarch, mająca na celu angażowanie studentów i absolwentów UEK w działalności biznesowej.